Sodni tolmač po svojem osnovnem izhodišču svoje delo opravlja zgolj na sodiščih pri sodnih obravnavah takrat, ko je na obravnavi tujec, ki slovenskega jezika ne razume. Vendar pa imajo sodni tolmači pri podjetju Poliglot danes že toliko konkurence na sodiščih, poleg tega sodišča dnevno po osem ur tolmačev tudi ne potrebujejo, da se morajo sodni tolmači znajti tudi na druge načine, da si zaslužijo dovolj za vsakdanji kruh in po možnosti tudi kaj več. Tako lahko zasledimo, da sodni tolmač svoje delo kot klasičen prevajalec opravlja tudi v različnih prevajalskih agencijah, ali pa sodno overjene prevode opravlja v prevajalskih agenciji, ki tovrstne prevode ponuja svojim strankam. Če bi se radi zaposlili kje v tujini in potrebujete sodno prevedeno spričevalo potem vam sodni tolmači lahko to uredijo in potem prevedeno spričevalo le pošljete na podjetje v tujini na katero morate in je stvar rešena. Sodni tolmači pa lahko postanejo prav vsi, vendar je tako kot pri vsakem delu tudi tukaj kar nekaj pogojev katere sodni tolmači morajo imeti:

-    Prvi pogoj je, da je sodni tolmač državljan Slovenije in dobro mora obvladati slovenski jezik
-    Seveda je tukaj zraven tudi, da je ta oseba polnoletna
-    Sodni tolmači tudi ne smejo biti obsojeni za kakršnokoli kaznivo dejanje
-    Ter zraven še seveda, da ima uspešno opravljen pisni ter ustni izpit za sodnega tolmača
Če zgoraj naštete pogoje izpolnjujete potem se lahko zaposlite kot sodni tolmač, kar pa seveda ni vse tako preprosto.