Beseda in pojem kontroling verjetno slišita in se bolj ujemata s podjetjem, ki je večje,  ima večjo organizacijsko strukturo in ima veliko zaposlenih. Ja, dejstvo je, da takšno podjetje kontroling že prav nujno potrebuje, da to barko pravilno vodijo naprej pravi ljudje, ki imajo dovolj znanja in izkušenj in ki so tudi dovolj kompetentni, da lahko kontroling sploh izvajajo, če ga ne pa se lahko tudi zamenja računovodski servis z drugim, ki to storitev nudi. Sicer je potem navadno tako, da ima kakšno zelo velika organizacija že svoj kontroling in te storitve ne najemajo pri zunanjih svetovalcih in delavcih, saj jih imajo kar zaposlene. Če je pa to podjetje, ki je sicer že dovolj veliko, pa vendar še ne tako, da bi imelo že svojo računovodsko službo, potem je edina možnost, da se kontroling najame pri zunanjih svetovalcih.

Zakaj, ker je še vseeno ceneje, da se plača po računu glede na obseg sodelovanja kot pa da se poravnava plače in vse obveznosti iz plač. Takšen kontroling bi bil potem že kar malo nesmotrn, če ne bi opazil, da so njihovi stroški tako visoki, da se ne splačajo. Ravno to je tisto bistvo, da se sprejemajo prave odločitve, ki omogočajo podjetju, da prihrani vedno več denarja, ne pa da ga porabi za tiste stvari, ki niti niso nujne, kaj šele smotrne. Torej, podjetje samo lahko tudi oceni, kje je tista meja, ko je še bolje, da se plačuje zunanjega svetovalca in ko je bolje, da se kontrolorja raje zaposli in se ga plačuje za polni delovni čas.