V Sloveniji je področje varstvo pri delu urejeno z zakonom in podzakonskimi akti. Tako zakon natančno nalaga vsem podjetnikom, da morajo poskrbeti za varstvo pri delu za vse zaposlene, kot tudi zaposlene po najrazličnejših pogodbah in študente.

Vendar pa varstvo pri delu tudi nekaj stane, zato lahko pogosto zasledimo, da podjetniki tega zakona ne upoštevajo, saj se zavedajo kolikšna je kazen, ki jim jo lahko predpiše pristojen inšpektor ter kolikšna je verjetnost, da bodo kazen dobili. Ker v Sloveniji primanjkuje pristojnih inšpektorjev, veliko podjetij sploh ne poskrbi za varstvo pri delu. Poleg tega se mora inšpektor najaviti, kar pomeni, da se lahko podjetje na obisk ustrezno tudi pripravi.